Thời tiết Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

84%

T2 29/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.363 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

84%

T3 30/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.95

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.86

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đất Đỏ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.53 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

7.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đất Đỏ