Dự báo thời tiết Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:01
T2 27/03
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40%
 • Lượng mưa
  1.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:01
T3 28/03
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.3%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  7.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:01
T4 29/03
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:01
T5 30/03
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25%
 • Lượng mưa
  0.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:01

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đất Đỏ

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:01

Thấp/Cao

21°

/

33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đất Đỏ