Dự báo thời tiết Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65%
 • Lượng mưa
  0.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.2%
 • Lượng mưa
  11.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  21.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  11.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  5.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đất Đỏ

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

11.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đất Đỏ