Dự báo thời tiết Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  10.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:42
T2 02/10
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  27.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:41
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  27.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:40
T4 04/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  30.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:40
T5 05/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  29.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Côn Đảo

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/17:42

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Côn Đảo