Dự báo thời tiết Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Côn Đảo

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

86%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.27 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Côn Đảo