Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.59

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.6

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.21

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.09 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.57

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.64 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.69

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.93 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.47 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.74 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.65 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.97 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.86 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.55 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.85 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

74%

CN 03/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.95

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.8

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.71

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.57

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.98

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.42

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.64 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.89

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.11 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.49 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.34 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.91 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.02 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.13 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.9 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.68 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.55 km/h
Độ ẩm

75%

T2 04/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.36 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.29 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.31 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.75

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Thời tiết Bà Rịa

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

12.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Bà Rịa