Dự báo thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
6.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
7.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
7.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
4.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
5.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
5.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
5.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

Lượng mưa Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

Thời tiết Bà Rịa

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bà Rịa