Dự báo thời tiết Thị xã Tân Châu - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.4%
 • Lượng mưa
  2.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.2%
 • Lượng mưa
  2.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/30.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.4%
 • Lượng mưa
  3.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.8%
 • Lượng mưa
  2.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Tân Châu - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Tân Châu - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Tân Châu

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Tân Châu