Thời tiết Long Xuyên - An Giang theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.42

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.39

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
8.57 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.25 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

63%

CN 21/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.3

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.42

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.23

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.1

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.74 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.16 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.98 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.09 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

63%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long Xuyên - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Long Xuyên

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

41°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Long Xuyên