Dự báo thời tiết Long Xuyên - An Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
1 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long Xuyên - An Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Long Xuyên - An Giang 20 ngày tới

Thời tiết Long Xuyên

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:48

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.01 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Long Xuyên