Dự báo thời tiết Huyện Tịnh Biên - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  16.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:49
T2 02/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  21.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:48
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  22.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:48
T4 04/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  22.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:47
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  2.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:46

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tịnh Biên - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tịnh Biên - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tịnh Biên

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:49

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tịnh Biên