Dự báo thời tiết Huyện Tịnh Biên - An Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
6.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tịnh Biên - An Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tịnh Biên - An Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tịnh Biên

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:21/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

67%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.53 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

15°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:21 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tịnh Biên