Dự báo thời tiết Huyện Tịnh Biên - An Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:20 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:20 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:20 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tịnh Biên - An Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tịnh Biên - An Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tịnh Biên

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:18

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.36 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tịnh Biên