Dự báo thời tiết Huyện Thoại Sơn - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:09
T7 25/03
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/39.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:08
CN 26/03
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/38.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:08
T2 27/03
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:08
T3 28/03
mây đen u ám
38°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.6°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thoại Sơn - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thoại Sơn - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thoại Sơn

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:09

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.31 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thoại Sơn