Dự báo thời tiết Huyện Thoại Sơn - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.4%
 • Lượng mưa
  14.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:54
CN 24/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  15.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:53
T2 25/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  18.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:53
T3 26/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  19.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:52
T4 27/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  38.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thoại Sơn - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thoại Sơn - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thoại Sơn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:54

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thoại Sơn