Dự báo thời tiết Huyện Thoại Sơn - An Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thoại Sơn - An Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thoại Sơn - An Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thoại Sơn

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.77 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thoại Sơn