Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - An Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
5.83 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:20 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:20 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:20 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - An Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - An Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:18

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.151 km

wind

Gió

2.81 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành