Dự báo thời tiết Huyện An Phú - An Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:54 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:53 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:53 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:52 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Phú - An Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện An Phú - An Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện An Phú

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:54

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.24 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Phú