Thời tiết Châu Đốc - An Giang theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.69

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.46

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

73%

CN 19/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

76%

T2 20/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Đốc - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Châu Đốc

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

12.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Châu Đốc