Dự báo thời tiết Châu Đốc - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:08
CN 26/03
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/38.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:08
T2 27/03
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.9%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:08
T3 28/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.4%
 • Lượng mưa
  1.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:08
T4 29/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.8%
 • Lượng mưa
  3.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Đốc - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Châu Đốc - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Châu Đốc

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:08

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

5.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Châu Đốc