Dự báo thời tiết Châu Đốc - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  12.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:53
T3 26/09
mưa rất nặng
28°

mưa rất nặng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  78.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:52
T4 27/09
mưa rất nặng
25°

mưa rất nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  108.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:51
T5 28/09
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.5%
 • Lượng mưa
  4.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:51
T6 29/09
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48%
 • Lượng mưa
  0.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Đốc - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Châu Đốc - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Châu Đốc

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:53

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.78 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

7.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Châu Đốc