Dự báo thời tiết Châu Đốc - An Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:09 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:09 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:08 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:08 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:08 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Đốc - An Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Châu Đốc - An Giang 30 ngày tới

Thời tiết Châu Đốc

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:09

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.31 km/h

Điểm ngưng

11°

UV

5.74

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Châu Đốc