Dự báo thời tiết An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  4.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59%
 • Lượng mưa
  0.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  4.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78%
 • Lượng mưa
  2.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa An Giang 5 ngày tới

Thời tiết An Giang

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.63 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

11.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy An Giang