Dự báo thời tiết An Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:08 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:08 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:08 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Giang 20 ngày tới


Lượng mưa An Giang 20 ngày tới

Thời tiết An Giang

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:08

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.22 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy An Giang