Dự báo thời tiết An Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Giang 15 ngày tới

Lượng mưa An Giang 15 ngày tới

Thời tiết An Giang

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:20/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.48 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:20 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy An Giang