30% dân Mỹ sống chung với không khí ô nhiễm

Kết quả một nghiên cứu mới cho thấy khoảng 30% dân số Mỹ đã sống trong các khu vực trải qua ít nhất 100 ngày chất lượng không khí kém do ô nhiễm trong năm 2018.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo công bố ngày 28/1 của Trung tâm Chính sách và nghiên cứu môi trường Mỹ, trong năm 2018, có tới 108 triệu người Mỹ sống ở những khu vực ô nhiễm cao hơn mức tiêu chuẩn được Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) đặt ra.

Theo nghiên cứu, người dân tại các khu vực Los Angeles, Long Beach, Chicago, Naperville và Elgin phải sống trong điều kiện ô nhiễm không khí nhiều nhất – hơn 100 ngày.

Trong khi đó, người dân tại một số khu vực khác như New York, Newark, Jersey, Washington…. phải sống trong điều kiện ô nhiễm không khí tương tự – từ 31 đến 100 ngày.

Nội dung của báo cáo cũng nhận định rằng mỗi năm có tới hàng triệu người Mỹ phải chịu các tác động bất lợi về sức khỏe liên quan đến ô nhiễm không khí, trong đó tuổi thọ của hàng chục nghìn người bị giảm.

Báo cáo cũng khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách tăng cường bảo vệ chất lượng không khí, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm ô nhiễm do sự nóng lên của toàn cầu.

Trong một phát biểu, Chủ tịch của EPA Ed Johnson nhấn mạnh chất lượng không khí sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi khí hậu ấm lên, do đó cần nhanh chóng làm sạch không khí.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn