Video: Trồng triệu cây xanh có ngăn được ấm lên toàn cầu?

Hiện nay, chúng ta không có đủ diện tích trên Trái đất để trồng số cây xanh nhằm ngăn nhiệt độ ấm lên 3,6oF.

 

Thanh Nga dịch/Tech Insider