Video: 5 thảm họa núi lửa phun trào khủng khiếp nhất lịch sử

5 thảm họa núi lửa phun trào này đã làm thay đổi toàn bộ hành tinh chúng ta.

 

Thanh Nga dịch/Tech Insider