Vì sao bão số 4 – Bebinca có hướng di chuyển bất thường?

Bão số 4 – Bebinca di chuyển ngược với hướng thông thường, có lúc đứng yên. Cơn bão khả năng sẽ gây mưa rất lớn cho miền Bắc, với lượng lên tới 500-600 mm.