Trung Quốc thử nghiệm mặt trời nhân tạo có sức nóng gấp 7 lần mặt trời thật