Sốc trước mức độ ô nhiễm không khí trầm trọng ở Bắc Kinh

Mức độ ô nhiễm không khí ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) được trông thấy thay đổi rõ rệt thông qua các bức ảnh chụp cách nhau chỉ 1 tháng.

 

Thanh Nga dịch/weather.com