Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương hỗ trợ 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

Mưa lũ những ngày qua đã khiến Quảng Ngãi bị thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Mới đây, tỉnh này đã có kiến nghị với Trung ương hỗ trợ 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt.