Những ngôi nhà trú bão của Liên Hợp Quốc cho người Quảng Nam

Bước vào mùa mưa bão năm nay, nhiều hộ dân thường xuyên bị ngập lụt ở tỉnh Quảng Nam đã có thể trú ẩn an toàn trong chính ngôi nhà của mình.