Kinh sợ cá sấu khổng lồ đi dạo trên đường ngập nước tại Australia

Một du khách ở Australia đã theo chân chú cá sấu khổng lồ đang đi dạo trên đường. Sau khi vừa xơi tái con mồi, nó tỏ vẻ không chú ý đến mọi thứ xung quanh.