Đông đến, lại mãn nhãn với điêu khắc băng nghệ thuật

Bảo tàng nghệ thuật băng đá kĩ thuật số đầu tiên thế giới với hơn 80 tượng làm từ 3.000 tảng đá nặng 500 tấn.