Cơ thể bị tàn phá ra sao nếu bạn rơi vào núi lửa?

Nếu không may rơi vào núi lửa, bạn thậm chí sẽ chết trước khi chạm vào dung nham. Khí độc, nhiệt độ không khí là nguyên nhân gây tử vong đầu tiên.