Cách chăm sóc cây măng cụt đầu mùa khô cho năng suất vượt trội

Một khán giả hỏi: Nhà tôi có 60 cây măng cụt sắp ra hoa. Hỏi tưới lân + kali + đạm vào đầu mùa khô cho măng cụt được không? Câu trả lời sẽ có trong clip dưới đây.