Các cấp độ của bão theo sức gió

Cùng điểm lại mức độ ảnh hưởng của bão và những tác động của bão gây ra với cuộc sống chúng ta.