Bí ẩn về người đàn ông có thể điều khiển những cơn mưa

Ở một quốc gia châu Phi khô hạn như Nigeria, người có thể thể tạo mưa như ông Godwin Onasedu cũng được coi như người tạo nên sự sống.