Bản tin thời tiết 828 số 33

KTT – Một tin hơi không vui đó là, kiểu thời tiết nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong 2 ngày cuối tuần tới đây. Đây cũng là hình thái thời tiết điển hình cho toàn miền Bắc.