Bản tin thời tiết 828 số 32

KTT – Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh miền Bắc nói chung, dao động ở khoảng từ 35 – 36 độ. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mai, nắng nóng sẽ tạm xa chúng ta… một chút.