Bản tin thời tiết 828 số 28

KTT – Bão số 3 có tên gọi quốc tế là Wipha, sau khi đổ bộ vào đất liền trong đêm ngày 02/08 đã suy yếu và tan dần. Sau khi bão tan đi, thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ tốt dần trở lại.