Bản tin thời tiết 828 số 26

KTT – Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tháng 7 với những cái nắng cháy da, cháy thịt sẽ qua. Tháng 8 đang tới, liệu nắng ấm có xa dần?