Bản tin thời tiết 828 số 19

KTT – Chủ đề thời tiết rất dễ bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nếu không bỏ túi vài câu nói Tiếng Anh hay, liệu bạn có tự tin giao tiếp???