Bám vào trụ cột bê tông, 4 mẹ con may mắn thoát nước cuốn

Cũng nhờ bám được vào đây, 4 mẹ con đã cầu cứu người xung quanh và được giải cứu thành công.