4 ngày sau lũ, nhiều bản làng ở Yên Bái vẫn bị cô lập

4 ngày sau mưa lũ, nhiều bản làng ở Yên Bái vẫn bị cô lập, nhiều con đường dẫn vào các xã ở huyện miền núi Văn Chấn (Yên Bái) hiện vẫn bị chia cắt. Cuộc sống sau mưa lũ của bà con gặp nhiều khó khăn.